23 Ocak 2011 Pazar

TC.ANAYASASI'na İşlenmeyen G.Maddeler
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA
İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
3/10/2001 tarihli ve 4709 sayılı Kanunun geçici maddesi
GEÇİCİ MADDE- A) Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile Anayasanın 67 nci maddesine son fıkra olarak eklenen hüküm bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz.
B) Bu Kanunun 28 inci maddesi ile Anayasanın 87 nci maddesinde yapılan değişiklik, bu Kanunun yürürlük tarihinden önce, Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiilleri işleyenler hakkında uygulanmaz.
27/12/2002 tarihli ve 4777 sayılı Kanunun geçici maddesi
GEÇİCİ MADDE 1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci maddesinin son fıkrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci dönemi içinde yapılacak ilk ara seçimde uygulanmaz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Kanun No.
TBMM’de Kabul Tarihi
Halkoylaması Tarihi
Değiştirilen Maddeler
Resmî Gazete
Tarih - Sayı

3361

17/5/1987
-
67, 75, 175, Geçici 4
18/5/1987 –19464 Mükerrer
6/9/1987
Geçici 4*
Halkoylaması Sonucu:
12/9/1987-19572
3913
8/7/1993
-
133
10/7/1993 - 21633
4121
23/7/1995
-
Başlangıç, 33, 52, 53, 67, 68, 69, 75, 84, 85, 93, 127, 135, 149, 171
26/7/1995-22355
4388
18/6/1999
-
143
18/6/1999-23729 Mükerrer
4446
13/8/1999
-
47, 125, 155
14/8/1999-23786
4709
3/10/2001
-
Başlangıç, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 55, 65, 66, 67, 69, 74, 87, 89, 94, 100, 118, 149, Geçici 15
17/10/2001-24556
Mükerrer
4720
21/11/2001
-
86
1/12/2001-24600
4777
27/12/2002
-
76, 78
31/12/2002-24980     3. Mükerrer
5170
7/5/2004
-
10, 15, 17, 30, 38, 87, 90, 131, 143, 160
22/5/2004-25469
5370
21/6/2005
-
133
23/6/2005-25854
5428
29/10/2005
-
130, 160, 161, 162, 163
9/11/2005-25988
5551
13/10/2006
-
76
17/10/2006-26322
5659
10/5/2007
-
Yeni Geçici 17
18/5/2007-26526
5678**
31/5/2007
21/10/2007
77, 79, 96, 101, 102
16/6/2007-26554
Halkoylaması Sonucu:
31/10/2007-26686
5735
9/2/2008
-
10, 42
23/2/2008-26796
5982
7/5/2010
12/9/2010
10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 159, 166, Geçici 15, Yeni Geçici 18 ve 19
13/5/2010-27580
Halkoylaması Sonucu:
23/9/2010-27708

* Bu bendin son cümlesindeki, “Her Sayıştay üyesinin” ibaresinden sonra gelen “… ancak bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)
** Bu bendin son cümlesindeki, “Her bir baro başkanının” ibaresinden sonra gelen “… ancak bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)
*** Bu bendin birinci cümlesindeki, “hukuk,” ibaresinden sonra gelen “… iktisat ve siyasal bilimler …” ve “öğretim üyeleri,” ibareleinden sonra gelen “… üst kademe yöneticileri …” ibareleri ile “Cumhurbaşkanı, üst kademe yöneticileri arasından seçeceği Kurul üyesini, bakanlık, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, valilik, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, kamu kurum ve kuruluşlarında genel müdürlük veya teftiş kurulu başkanlığı görevlerini yapanlar arasından seçer.” şeklindeki ikinci cümle Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)
**** Bu bendin son cümlesindeki, “Her Yargıtay üyesinin” ibaresinden sonra gelen “… sadece bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)

* Bu bendin son cümlesindeki, “Her Danıştay üyesinin” ibaresinden sonra gelen “… sadece bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)
** Bu bendin son cümlesindeki, “Her üyenin” ibaresinden sonra gelen “… sadece bir aday için …” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)
*** Bu bentte yer alan “Bu seçimlerde her seçmen sadece bir aday için oy kullanabilir.” şeklindeki onbirinci cümle Anayasa Mahkemesinin 7/7/2010 tarihli ve E.: 2010/49, K.: 2010/87 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (R.G.: 1/8/2010 - Mükerrer 27659)

* 3361 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması ve bu hükmün halkoylamasına sunulması öngörülmüştür. Yapılan halkoylamasında Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılması kabul edilmiştir.
** Halkoylamasına sunulan 5678 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına eklenen geçici 18 ve 19 uncu maddeler, 16/10/2007 tarihli ve 5697 sayılı Kanunla halkoylamasına sunulan metinden çıkarılmıştır.

TÜM BÖLÜMLER ve MADDELER

Bölüm : 1 / Maddeler : 1 ....... 11   için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 2 / Maddeler : 12 ..... 40   için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 3 / Maddeler : 41 ..... 65   için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 4 / Maddeler : 66 ..... 74   için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 5 / Maddeler : 75 ..... 100 için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 6 / Maddeler : 101 ... 137 için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 7 / Maddeler : 138 ... 160 için.. TIKLAYIN.
Bölüm : 8 / Maddeler : 161 ... 173 için.. TIKLAYIN.

Kısım  : 5 / Maddeler : 174 ......... için.. TIKLAYIN.
Kısım  : 6 / G.Madde : 1 ........19  için.. TIKLAYIN.
Kısım  : 7 / Maddeler : 175 ... 177 için.. TIKLAYIN.
Anayasa'ya İşlenmeyen G.Madde.için.. TIKLAYIN.

Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder