13 Nisan 2016 Çarşamba

Avrupa-Türkiye Geri Kabul AnlaşmasıİZİNSİZ İKAMET EDEN KİŞİLERİN GERİ KABULÜNE İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ ANLAŞMADIR.

Tarih.........: 22.Ocak.2012
Karar No.: 0239/2012


Madde 1

Tanımlar
Bu Anlaşmanın amaçları bakımından:

(A) 'Akit Taraflar' Türkiye ve Birliği anlamına gelir;

(B) 'Türkiye Ulusal' kendi mevzuatı uyarınca Türkiye'nin milliyetini tutan herhangi bir kişi anlamına gelir;

(C) 'bir Üye Devletin ulusal' Avrupa Birliği bir Üye Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir kişi anlamına gelir;

(D) 'Üye Devlet' Danimarka Krallığı dışında, Avrupa Birliği'nin herhangi bir Üye Devleti anlamına gelir;

(E) Türkiye veya Üye Devletlerin birinin dışında bir uyruk tutan herhangi bir kişi anlamına gelir 'ulusal Üçüncü ülke';

(F) 'Vatansız kişi' herhangi bir ülkenin bir vatandaşı olmayan herhangi bir kişi anlamına gelir;

(G) 'İkamet izni' kendi topraklarında ikamet için bir kişinin hak Türkiye veya Üye Devletlerin biri tarafından verilen herhangi bir tür bir izin anlamına gelir. Bu bir sığınma başvurusunun veya ikamet izni başvurusunun işleme ile ilgili olarak kendi topraklarında kalmasına geçici izinleri içermeyecektir;

(H) 'Vize' çıkarılan bir yetki ya da Türkiye veya kendi ülkesinde, içeri girdi, veya transit amacıyla gerekli olan Üye Devletlerin biri tarafından alınan bir karar anlamına gelir. Bu havaalanı transit vize içermeyecektir;

(I) Devleti (Türkiye veya Üye Devletlerin biri) 8 inci veya bu Anlaşmanın 15. maddesi uyarınca transit uygulaması uyarınca geri kabul başvuruda anlamına gelecektir 'Devleti isteme';

(J) 'İstenilen Devlet' Devlet (Türkiye veya Üye Devletlerin biri) anlamına gelir hangi Madde 8 veya ele alınmıştır, bu Anlaşmanın 15 inci maddesi uyarınca transit uygulaması uyarınca geri kabul uygulaması;

(K) "Yetkili Makam" herhangi bir ulusal Türkiye'nin otoritesini veya Madde 20 (1) yanar uygun uygulama protokolünde belirlenmiş bu Anlaşmanın uygulanması ile görevli Üye Devletlerin biri anlamına gelir (A) ihtiva eder;

(L)  topraklarında herhangi bir ulusal mevzuat kapsamında kurulan ilgili prosedürlere uygun olarak, giriş için yürürlükte şartları yerine ya da artık yok, bir kişi, varlığını, ya da ikamet anlamına gelecektir 'Kişi izinsiz ikamet eden' Türkiye veya Üye Devletlerin birinin Cumhuriyeti;

(M) 'Transit' hedef ülkeye Talep Devletin seyahat ederken İstenilen Devletin toprakları üzerinden bir üçüncü ülke uyruklu geçişini ya da vatansız kişi anlamına gelir;

(N) 'Geri Kabul' de mevcut olan veya ikamet giren yasadışı bulunmuştur kişilerin (İstenilen Devletin vatandaşları, üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin) Talep Devlet tarafından Talep Devlet tarafından transferi ve kabul anlamına gelir Bu Anlaşma hükümleri uyarınca, Devlet isteme;

(O) 'Sınır geçiş noktası' Üye Devletler ya da Türkiye'nin kendi sınırları kapısı amaç için belirlenmiş herhangi bir noktaya anlamına gelir;

(P) Isteyen Devlet 'Sınır bölgesi' sınır yanı Talep Devlet ve Talep devlet arasında paylaşılır olsun ya da olmasın, Talep Devletin dış sınırından 20 kilometre kadar içeriye uzanan kendi toprakları içinde bir alanı ifade eder gümrük bölgeleri ve Talep Devletin uluslararası havaalanı da dahil olmak üzere deniz limanlarından olarak.


Madde 2

Kapsam
1. Bu Anlaşmanın hükümleri veya artık Türkiye'nin toprakları ya da Avrupa Birliği Üye Devletlerinin birinde giriş, varlığı ya da ikamet için gerekli koşulları yerine getirmeyen kişilere de uygulanacaktır.

2. Yukarıdaki paragraf 1 de dahil olmak üzere, mevcut Anlaşmanın uygulanması, 18. maddede sayılan araçlara halel getirmez.

beş yıldan fazla isteme Devlet yetkili makamlar huzurunda İstenilen Devletin topraklarını bırakmış koşullar olmadıkça bu kişilerin bilgisine kazanmıştır Madde 4 ve 6 olarak anılacaktır 3. İşbu Anlaşma üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilere uygulanmaz Madde 4 öngörülen ve 6 Ek 3'te sıralanan belgeler aracılığıyla kurulabilir olarak istenen Devlet kendi geri kabul için gerekli.


Bölüm I :
Türkiye'nin Geri Kabul yükümlülükleri

Madde 3

Kendi vatandaşlarının Geri Kabul
Türkiye bir Üye Devlet tarafından ve daha fazla formaliteleri olmadan müracaatı üzerine, geri kabul edecektir 
1. Bu sözleşmede öngörülen dışındaki o Üye Devlet tarafından yapılacak, ya da artık, Kanun kapsamında yürürlükte olan şartları yerine getirmeyen tüm kişiler o Üye Devletin veya istekte bulunan Üye Devletin topraklarının Madde 9 uyarınca, bunların Türkiye vatandaşı olanlar tespit şartıyla üzerinde giriş, varlığı ya da ikamet için Avrupa Birliği hukukuna göre.

2. Türkiye de geri kabul edecektir:

- Onlar istekte bulunan Üye Devlet ya da eğer ikamet bağımsız hakkına sahip olmadıkça doğum onların yerine ya da milliyeti ne olursa olsun, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişilerin reşit olmayan evlenmemiş çocukları, ikamet söyledi bağımsız hakkı tarafından düzenlenen ilgili çocukların yasal velayetine sahip diğer ebeveynin;

- Eşler, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişilerin, başka uyruklu sağlanan girdikleri ve kalmak ya da girmek ve ikamet bağımsız hakkına sahip olmadıkça Türkiye topraklarında kalma hakkı alma hakkına sahip Üye Devleti talep eden ya da Türkiye'de gösterdiği sürece ulusal mevzuata göre söz konusu evlilik yasal olarak tanınan olmadığını.

3. Türkiye, Türk mevzuatına uygun olarak yoksun veya vazgeçmiş olan kişileri geri kabul edecektir, bu kişiler en azından o Üye Devlet tarafından vatandaşlığa vaat edilmedikçe, bir Üye Devlet'in topraklarına giren bu yana Türkiye'de uyruğu .

Türkiye'den sonra 4. Uygun, Madde 11 (2) 'de belirtilen sürelerin bitiminden sonra, ne olursa olsun kişinin irade Türkiye; yetkili konsolosluk ofisi olmak geri kabul uygulaması veya, olumlu yanıt verdi üç iş günü içinde, geri kabul, üç aylık geçerlilik süresi ile geri kabul edilecek kişinin iadesi için gerekli seyahat belgesi sorunu. durumunda orada bir Üye Devletin Türkiye'nin hiçbir konsolosluk ofisi Jet üç iş günü içinde, değil varsa, seyahat belgesini yayınladı, geri kabul uygulamasına cevap ilgili kişinin yeniden kabul için gerekli seyahat belgesi olarak kabul edilecektir .

5. Eğer yasal veya fiili nedenlerle, ilgili kişinin ilk ihraç edildiği seyahat belgesinin geçerlilik süresi içinde transfer edilemez, Türkiye'nin yetkili konsolosluk ofisi eder bir ile üç iş günü, konuyla yeni bir seyahat belgesi içinde aynı süre geçerlilik süresi. durumunda orada bir Üye Devletin Türkiye'nin hiçbir konsolosluk ofisi Jet üç iş günü içinde, değil varsa, seyahat belgesini yayınladı, geri kabul uygulamasına cevap ilgili kişinin yeniden kabul için gerekli seyahat belgesi olarak kabul edilecektir .


Madde 4

Üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişilerin geri kabul
Türkiye bir Üye Devlet tarafından ve daha fazla formaliteleri olmadan müracaatı üzerine, geri kabul edecektir 1. Bu Anlaşmada öngörülen dışındaki o Üye Devlet tarafından yapılacak, yok tüm üçüncü ülke vatandaşları ya da vatansız kişiler, ya da kim artık yerine getirmek istekte bulunan Üye Devletin topraklarında, üzerinde giriş, varlığı ya da ikamet yürürlükte koşullar Madde 10 uyarınca bu tür kişilerin olduğunun tespit edilmesi şartıyla:

(A) geri kabul uygulaması, Türkiye doğrudan Türkiye topraklarında bir Üye Devlet'in topraklarına girerek verilen geçerli vize başvuru sırasında, tutma; veya

(B) Türkiye tarafından verilmiş bir oturma iznine sahip; veya

(C) yasadışı ve doğrudan kaldı, ya da, Türkiye'ye topraklarında transit sonra, Üye Devletlerin topraklarına girdi.

eğer geçerli değildir, bu maddenin 1. fıkrasında 2. geri kabul yükümlülüğü:

(A) üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız bir kişi sadece Türkiye'nin uluslararası havaalanı üzerinden airside transit olmuştur; veya

(B) Talepte Üye Devlet, üçüncü ülke vatandaşı ya da vatansız kişi önce veya o kişinin sahip olmadığı sürece topraklarını girdikten sonra istekte bulunan Üye Devletin toprakları ya da oturma izni ile ilgili giriş için kişi tarafından kullanılan bir vize için yayınladı geçerlilik uzun bir süreye sahip Türkiye tarafından çıkarılan bir vize ya da ikamet izni, ya da

(C) Üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişi istekte bulunan Üye Devlet topraklarına vizesiz erişime sahiptir.

Türkiye'den sonra 3. geri kabul başvurusu veya, olumlu yanıt verilmiş olduğu durumlarda, Madde 11 (2) 'de belirtilen süreler, Türk yetkililerin, gerekirse, olur üç işgünü içinde bitiminden, konu olan kişi sonra geri kabul en az üç ay geçerlilik süresi olan onun dönüşü için gerekli "yabancılar için acil seyahat belgesi" ile kabul edilmiştir. durumunda orada bir Üye Devletin Türkiye'nin hiçbir konsolosluk ofisi Jet üç iş günü içinde, değil varsa, atılma amaçlı AB standartlarında seyahat belgesinin kullanımını kabul sayılır seyahat belgesini yayınladı. [3]

hukuki veya fiili nedenlerle, ilgili kişinin ilk ihraç edildiği "yabancılar için acil seyahat belgesinin" geçerlilik süresi içinde transfer edilemez, 4. Eğer Türk yetkililer üç iş günü içerisinde "acil geçerliliğini uzatmak olacaktır geçerlilik aynı dönemine "yabancılar için acil seyahat belgesi", yeni bir sorunu gerekli ya da, "yabancılar için seyahat belgesi. durumunda orada bir Üye Devletin Türkiye'nin hiçbir konsolosluk ofisi Jet üç iş günü içinde, değil varsa, atılma amaçlı AB standartlarında seyahat belgesinin kullanımını kabul sayılır seyahat belgesini yayınladı. [4]


Bölüm II
Birlik tarafından Geri Kabul yükümlülükleri

Madde 5

Kendi vatandaşlarının Geri Kabul
1. Bir Üye Devlet bu anlaşmada öngörülen dışındaki Türkiye tarafından üstlenilecek Türkiye tarafından ve daha fazla formaliteleri olmadan müracaatı üzerine, geri kabul eder, ya da kim artık, giriş için yürürlükte şartları yerine yok tüm kişiler, varlığı, veya Türkiye toprakları Madde 9 uyarınca onlar o Üye Devletin vatandaşı olan olduğunun tespit edilmesi şartıyla, üzerinde ikamet.

2. Bir Üye Devlet tekrar kabul eder:

- Doğum onların yerine ya da milliyeti ne olursa olsun, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişilerin küçük evlenmemiş çocuklar, Türkiye'de veya eğer ikamet bağımsız hakkına sahip olmadıkça diğer ebeveyn tarafından düzenlenen ikamet söyledi bağımsız hakkı kim ilgili çocukların yasal velayetine vardır;

- Eşler, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişilerin, başka uyruklu sağlanan girdikleri ve kalmak ya da girmek ve bağımsız bir hakkına sahip olmadıkça talep edilen Üye Devletin sınırları içinde kalmak hakkını alma hakkına sahip Türkiye'de ya da kendi milli mevzuatına göre, söz konusu evlilik hukuken tanınmadığı istenen Üye Devlet tarafından ortaya sürece ikamet.

3. Bir Üye Devlet, aynı zamanda mevzuata uygun olarak yoksun veya vazgeçmiş olan kişileri geri kabul edecektir, bu kişiler en azından Türkiye tarafından vatandaşlığa vaat edilmedikçe, Türkiye topraklarına girdikten bu yana bir Üye Devletin uyruğu.

Talep edilen Üye Devletin sonra 4. geri kabul uygulaması veya uygun olumlu bir cevap vermiş bakılmaksızın Madde 11 (2), o Üye Devletin yetkili diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi nci belirtilen sürelerin bitiminden sonra kişinin iradesi geri kabul edilecek kadar, üç işgünü içinde, kişinin iadesi için gerekli seyahat belgesi üç ay geçerlilik süresi ile yatırıldı olması sorunu. durumunda talep edilen Üye Devlet, üç işgünü içinde, seyahat belgesini yayınladı değil varsa, geri kabul uygulamaya cevap için gerekli seyahat belgesi olarak kabul edilecektir veya Türkiye'de bir Üye Devletin diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi var ilgili kişinin geri kabul.

5. hukuki veya fiili nedenlerle, ilgili kişinin ilk ihraç edildiği seyahat belgesi, söz konusu Üye Devletin yetkili diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi eder üç işgünü içinde, sorun, geçerlilik süresi içinde transfer edilemez, Eğer aynı süre geçerlilik süresi ile yeni seyahat belgesi. durumunda talep edilen Üye Devlet, üç işgünü içinde, seyahat belgesini yayınladı değil varsa, geri kabul uygulamaya cevap için gerekli seyahat belgesi olarak kabul edilecektir veya Türkiye'de bir Üye Devletin diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi var ilgili kişinin geri kabul.
Madde 6

Üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişilerin geri kabul
Türkiye'nin ve başka formaliteleri olmadan müracaatı üzerine, geri kabul edecektir 1. Bir Üye Devlet bu Anlaşmada öngörülen dışındaki Türkiye tarafından üstlenilecek, tüm üçüncü ülke vatandaşları ya da vatansız kişiler değil, ya da kimin artık, şartları yerine kim üzerinde giriş, varlığı ya da ikamet yürürlükte, Türkiye'nin toprakları 10 uncu uyarınca bu tür kişilerin olduğunun tespit edilmesi şartıyla:

(A) geri kabul uygulaması, doğrudan talep edilen üye devletin topraklarından Türkiye topraklarına giren talep Üye Devlet tarafından verilmiş geçerli bir vize başvuru sırasında, tutma; veya

(B) Talepte bulunulan Üye Devlet tarafından verilmiş bir oturma iznine sahip; veya

(C) yasadışı ve doğrudan kaldı veya istenen Üye Devlet sınırları içinden transit sonra Türkiye'nin topraklarına girdi.

eğer geçerli değildir, bu maddenin 1. fıkrasında 2. geri kabul yükümlülüğü:

(A) Ulusal ya da vatansız bir kişi sadece istenen Üye Devlet'in bir Uluslararası Havaalanı yolu airside transit olmuştur üçüncü ülke; veya

(B) Türkiye üçüncü ülke vatandaşı ya da vatansız kişi önce veya o kişi vize veya ikamet iznine sahip olmadıkça topraklarını girdikten sonra Türk toprakları veya oturma izni üzerine giriş için kişi tarafından kullanılan bir vize için yayınladı , geçerlilik uzun bir süresi vardır, ya da talep edilen Üye Devlet tarafından yayınlanan

(C) Üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişi Türkiye topraklarında vizesiz erişime sahiptir.

3. Bu maddenin 1. fıkrasında geri kabul yükümlülüğü vize veya ikamet tezkeresi Üye Devletin içindir. İki veya daha fazla Üye Devletler vize veya ikamet tezkeresi varsa, Paragraf 1 geri kabul yükümlülüğü onları birkaç zaten sona ermiş biri ya da eğer, belgeyi geçerlilik uzun bir süre belgeyi yayınladı veya o Üye Devletin içindir halen geçerli. tüm belgeleri zaten dolmuş varsa, Paragraf 1'de geri kabul yükümlülüğü en son son kullanma tarihi belgeyi yayınladı Üye Devletin içindir. Böyle bir belge sunulabilir ise, Paragraf 1'de geri kabul yükümlülüğü son çıkış Üye Devletin içindir.

Üye Devletin sonra 4. geri kabul uygulaması veya uygun madde 11 (2) 'de belirtilen süreler, Üye Devletin makamları gerekirse, olur üç işgünü içinde sona ermesinden sonra, konu olumlu yanıt vermiş kimin geri kabul kişinin en az üç ay geçerlilik süresi olan onun dönüşü için gerekli seyahat belgesini kabul edilmiştir. durumda Üye Devlet, üç işgünü içinde, seyahat belgesini ihraç etmemiştir Türkiye'de veya eğer Üye Devletin diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi var, atılma AB standart seyahat belgesinin kullanımını kabul sayılır amaçlar. [5]

hukuki veya fiili nedenlerle, ilgili kişinin ilk ihraç edildiği seyahat belgesinin geçerlilik süresi içinde transfer edilemez, 5. Eğer Üye Devletin makamları üç iş günü içerisinde gerekli seyahat belgesinin geçerliliğini veya, uzanacak , geçerlilik aynı dönemine yeni bir seyahat belgesi sorunu. durumda Üye Devlet, üç işgünü içinde, seyahat belgesini ihraç etmemiştir Türkiye'de veya eğer Üye Devletin diplomatik misyon veya konsolosluk ofisi var, atılma AB standart seyahat belgesinin kullanımını kabul sayılır amaçlar. [6]

Bölüm III
Geri kabul prosedürü

Madde 7

Prensipler
1. Üye Devletler ve Türkiye, doğrudan menşe ülkeye Madde 4 ve 6'da anılan bir kişi geri dönmek için her türlü çabayı gösterecektir. Bu amaçla, bu paragrafın uygulanması yöntemleri Madde 19 uyarınca belirlenecektir (1) (b). Bu paragrafın hükümleri hızlandırılmış prosedürü bu maddenin Paragraf 4 uyarınca geçerli olduğu durumlar için geçerli değildir.

Bu maddenin maddesinin 3. fıkrasına 2. Konu, bir kişinin herhangi bir transfer İstenilen Devletin yetkili makamına bir geri kabul uygulamasının aranır Madde 3 ila 6 içerdiği yükümlülüklerden birinin temelinde yatırıldı edilecek.

3. yatırıldı edilecek kişi üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin, Talep topraklarında giriş amacıyla kişi tarafından kullanılan geçerli bir vize durumunda, geçerli bir seyahat belgesi veya kimlik kartına sahip ise ve Devlet veya İstenilen Devlet ikamet izni, bu kişinin transferi İstenilen Devletin yetkili makamına Madde (1) 12 de belirtilen bir geri kabul uygulamasını veya yazılı bildirimi göndermek zorunda Talep Devlet olmadan yer alacaktır.

Bir önceki bendi sınırda yatırıldı kişilerin kimliğini doğrulamak için ilgili makamların hakkını ihlal etmez.

Bir kişinin İstenilen Devletin ülkesinde yasadışı ve doğrudan girdikten sonra sınır bölgesinde Talep Devlet tarafından yakalanan edilmişse, bu maddenin fıkrası 3. halel getirmeksizin 4., Talep Eden Devlet çalışan üç içinde geri kabul başvuruda bulunabilir Bu kişinin tutuklanması (hızlandırılmış prosedür) şu günlerde.


Madde 8

Geri kabul uygulamasının içeriği
Mümkün olduğu ölçüde 1. geri kabul uygulaması aşağıdaki bilgileri içerir şudur:
(- Mümkünse - örneğin verilen ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri ve ikamet son yer) (a) kişinin ayrıntılar geri kabul edilecek ve, uygulanabilir olduğu takdirde küçük evlenmemiş çocukların ayrıntılar ve / veya eşleri;
kendi vatandaşlarına durumunda, (b), sırasıyla Ek 1 ve 2 tarafından belirlenen şekilde sağlanacaktır hangi kanıt ya da milliyet karine ile araçlarının göstergesi;

üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin, araçların gösterge durumunda (c) geçirmez veya sırasıyla Ek 3 ve 4 tarafından sağlanan üçüncü ülke vatandaşlarına ve vatansız kişilerin geri kabul koşullarının karine ile;

kişinin (d) fotoğraf geri dönebilmesi için.

Mümkün olduğu ölçüde 2. geri kabul uygulaması da aşağıdaki bilgileri içerecektir:

(A) kişinin yardım ya da bakım ihtiyacı olabilir aktarılacak belirten bir açıklamada, açıkça açıklamaya razı olduğu söz konusu kişinin sağladı;

(B) Bireysel transferi durumunda gerekli olabilir kişinin sağlığını ilgilendiren diğer herhangi bir koruma, güvenlik önlemi ya da bilgi.

Madde 7 hükümleri saklı kalmak kaydıyla 3. (3), herhangi bir geri kabul uygulama yazılı olacak ve bu Anlaşmanın Ek 5 olarak ekli ortak bir form kullanmak zorundadır.

4. Bir geri kabul uygulama elektronik olanlar, örneğin faks, e-posta vb dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile teslim edilebilir

5. Madde 11'e halel getirmeksizin (2), geri kabul uygulamasına bir cevap yazılı olarak verilecektir.

Madde 9

Kanıt ilişkin Milliyet
Madde 3 (1) ve Madde 5 (1), özellikle bu Anlaşmanın Ek 1'de yer alan belgeler üzerinden döşenebilir uyarınca vatandaşlık 1. kanıtı. Bu tür belgeler, bu Anlaşmanın amaçları için sırasıyla, Üye Devletleri Jet eder sunulmaktadır varsa, milliyeti tanır. vatandaşlık kanıtı sahte belge ile döşenmiş edilemez.

Madde 3 (1) ve Madde 5 (1), özellikle bunların geçerlilik süresi doldu bile, bu Anlaşmanın Ek-2'de yer alan belgeler üzerinden döşenmiş olacaktır uyarınca uyruklu 2. Prima facie kanıt. , İstenilen Devlet, aksi takdirde gösteren bir soruşturma aşağıdaki sürece ve 11. maddede belirtilen süreler içinde bu belgeler sunuldu ise, Üye Devletler ve Türkiye bu Anlaşmanın amaçları için kabul edecektir, milliyet, kurulacak. milliyet karine sahte belge ile döşenmiş edilemez.

3. Ek 1 ya da 2'de sayılan belgelerin hiçbiri takdim edilebilir ise, Talep Devletin geri kabul uygulamasına dahil talebi üzerine, düzenlemeleri yapar, ilgili Talep Devletin yetkili diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri kişi için görüşme onun milliyetini kurmak için, talep eden günden itibaren yedi iş günü içinde, gecikmeden geri kabul edilecek. durumunda Isteyen Devlet Talep Devletin diplomatik veya konsolosluk temsilcilikleri vardır kişiyle görüşmek için gerekli düzenlemeleri yapmak zorundadır eski talebinde günden itibaren yedi iş günü içinde en geç, gecikmeden yatırıldı edilecek. Bu tür görüşmeler için prosedür bu Anlaşmanın 20. maddesinde öngörülen uygulama Protokoller kurulabilir.

Madde 10

Üçüncü ülke vatandaşları ve vatansızlar ilişkin kanıt
Üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişilerin geri kabul koşulları 1. kanıtı Madde 4 de belirtilen (1) ve Madde 6 (1), özellikle bu Anlaşmanın Ek 3'te sıralanan kanıt yoluyla döşenmiş olacaktır. geri kabul koşulları kanıtı sahte belge ile döşenmiş edilemez.

üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişilerin geri kabul koşullarının 2. Prima facie delil Madde 4 de belirtilen (1) ve Madde 6 (1), özellikle bu Anlaşmanın Ek-4'te belirtilen delil yollarla döşenmiş edilecektir; o sahte belge ile döşenmiş edilemez. Böyle karine sunulması durumunda, Üye Devletler ve Türkiye, İstenilen Devlet, aksi takdirde gösteren bir soruşturma aşağıdaki sürece ve 11. maddede belirtilen süreler içerisinde koşulları, kurulacak göreceği.

giriş, bulunma veya ikamet 3. hukuka aykırılık Talep Devletin toprakları için gerekli olan vize ya da diğer oturma izni eksik endişe edildiği kişinin seyahat belgelerinin vasıtasıyla tespit edilir. ilgili kişi, gerekli seyahat belgesine sahip olmadığı tespit edilmiştir olduğunu Talep Devlet tarafından yapılan yazılı açıklamada, vize veya ikamet izni aynı şekilde yasadışı giriş, varlığı veya ikamet ilk bakışta kanıt sağlayacaktır.


Madde 11

Zaman sınırlamaları
1. geri kabul için başvuru Isteyen Devlet yetkili makam itibaren altı aylık bir süre içinde İstenilen Devletin yetkili makamına teslim edilmelidir bilgi elde ettiği bir üçüncü ülke vatandaşının ya da artık yok ya da kimin yok vatansız bir kişi, giriş, bulunma veya ikamet için yürürlükte şartları yerine.

üçüncü ülke vatandaşı veya vatansız kişi Madde 4 ve 6 Madde 24 için geçerli uyarınca haline gününden önceki Talep Devletin topraklarına girdiyseniz (3), bir önceki cümlede bahsedilen zaman sınırı üzerinde gününde çalışmaya başlar hangi Madde 4 ve 6 uygulanabilir hale gelir.

zamanında teslim ediliyor uygulamaya yasal veya fiili engeller olduğu yerlerde, zaman sınırı, Talep Devlet tarafından istek üzerine, uzatılacaktır ama engelleri ortadan kalktığı yalnızca kadar.

2. Bir geri kabul uygulama yazılı cevap gerekir:

- Uygulama hızlandırılmış prosedür çerçevesinde yapılmış ise beş iş günü içinde (Madde 7 (4));

- Gecikmeksizin ve tüm diğer durumlarda 25 takvim günü aşmaması her halükarda, Talep Devletin ulusal mevzuatında ilk gözaltı süresi, daha az olduğu durumlar hariç, bu durumda ikinci dönem uygulanır. Nerede zamanında, zaman sınırı olabilir, istek üzerine ve nedenlerini vererek cevap edilen uygulamaya yasal veya fiili engeller var Talep Devletin ulusal mevzuatında maksimum gözaltı süresi ise haricinde, 60 takvim gün öncesine kadar uzatılabilir daha az ya da 60 gün, buna eşittir.

Bu zaman limiti geri kabul talebi alındığı tarihten ile çalışmaya başlar. Bu süre içinde cevap verilmezse olsaydı, transferi kabul edilmiş sayılır.

elektronik olanlar, örneğin faks, e-posta vb dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile teslim edilebilir bir geri kabul uygulamasına Cevap

3. anlaşma veya uygun durumlarda, bu maddenin 2. fıkrasında yer alan sürelerin bitiminden sonra, ilgili kişinin üç ay içinde devredilecektir verildikten sonra. Talep Devletin talebi üzerine, bu kez sınırı yasal ya da pratik engellerle başa çıkmak için alınan zaman uzatılabilir.

4. Nedenleri bir geri kabul talebinin reddedilmesi için yazılı olarak verilecektir.

Madde 12

Transferi yöntemleri ve ulaşım modları
Madde 7 (3) halel getirmeksizin, bir kişi dönmeden önce, Talep Devletin yetkili makamları yazılı bildirecektir 1. önceden en az 48 saat, devir tarihine ilişkin İstenilen Devletin yetkili makamları, giriş noktası, transferi ile ilgili olası eskort ve diğer bilgileri.

2. Ulaşım hava, kara ve deniz yolu ile gerçekleştirilebilir. hava yolu ile dönüş Türkiye veya Üye Devletlerin ulusal taşıyıcılarının kullanımıyla sınırlı olmayacaktır ve tarifeli veya charter uçuşlar ile gerçekleşebilir. eşlik getiri durumunda, bu tür eskort Türkiye'de veya herhangi bir Üye Devlet tarafından kişilerin yetkili şartıyla, Talep Devletin yetkili kişilere sınırlanmıştır edilmeyecektir.


Madde 13

Hata geri kabul
Kurulduğu takdirde Talep Eden Devlet, bu Anlaşmanın 6 Maddelerinde 3 konan şartların yerine olmadığını, ilgili kişinin transferinden sonra üç aylık bir süre içinde, İstenilen Devlet tarafından yeniden kabul herhangi bir kişiyi geri alacaktır.

Bu gibi durumlarda, önceki Paragrafında belirtildiği üzere Talep Devlet tarafından karşılanacaktır söz konusu kişinin tüm nakliye masrafları hariç olmak üzere, kıyasen uygulanır bu Anlaşma ve mevcut tüm bilgilerin usul hükümleri ile ilgili gerçek kimliği ve geri alınacak kişinin milliyeti sağlanacaktır.


Bölüm IV
Transit işlemleri

Madde 14

Transit ilkeleri
1. Üye Devletler ve Türkiye bu kişilerin doğrudan hedef devlete iade edilemez durumlarda üçüncü ülke vatandaşlarının veya vatansız kişilerin geçişini kısıtlamak gerekir.

2. Türkiye üçüncü ülke vatandaşları ya da vatansız kişiler bir Üye Devletin istediği taktirde geçişini izin verecektir ve bir Üye Devlet üçüncü ülke vatandaşları ya da vatansız kişilerin geçişini yetki verecektir Türkiye'de eğer öyleyse istekleri, mümkünse diğer ileriye yolculuk transit ve varış Devlet tarafından geri kabul Devletleri sağlanır.

3. Transit Türkiye veya bir Üye Devlet tarafından reddedilebilir:

(A) üçüncü ülke uyruklu ya da vatansız bir kişi, belirli bir gerçek ya da insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza ya da ölüm cezası ya da zulüm yüzünden ırk, din, milliyet işkenceye maruz kalma riski, üyelik çalışıyorsa sosyal grup veya hedef veya transit başka State of siyasi inanç; veya

(B) üçüncü ülke vatandaşının ya da vatansız bir kişi talep edilen Devlette veya transit başka devlette cezai yaptırımlara tabi olacaktır eğer; veya

halk sağlığı, iç güvenlik, kamu düzeni veya İstenilen Devletin diğer ulusal çıkarları temelinde (c).

koşullar sonradan ortaya çıkan ya da transit işlemi engel ya da transit veya olası Devletleri aracılığıyla eğer ileriye yolculuk ışığına çıkmaktadır, bu maddenin fıkrasında 3'te belirtilen takdirde Türkiye veya bir Üye Devletin 4. yayınlanan herhangi bir yetkiyi iptal edebilir hedef Devlet tarafından geri kabul artık sağlanır. Bu durumda, Talep Eden Devlet gerekli ve gecikmeden, ulusal ya da vatansız bir kişi üçüncü ülke geri alacaktır.


Madde 15

Transit prosedürü
Transit işlemleri için 1. Bir uygulama yazılı Talep Devletin yetkili makamına ve aşağıdaki bilgileri içeren bir gerekir:

Transit olası diğer Devletler ve (hava, deniz veya kara yoluyla) transit (a) tipi nihai hedef amaçlanan;

(B) ilgili kişinin ayrıntılar (örneğin verilen ad, soyad, kızlık soyadı, diğer isimler kullanılır / doğum, cinsiyet ve bilinen hangi veya diğer adlar, tarih tarafından - mümkünse - doğum, milliyet, dil, türü ve sayısı yer ) seyahat belgesinin;

(C) girişi, eskort transferi ve kullanım sırasında noktası öngörülen;

(D) Isteyen Devlet görünümünde Madde 14 uyarınca koşullar (2) karşılandığı beyan ve bu Madde 14 uyarınca ret için hiç bir neden (3) bilinmemektedir.

Transit uygulamalarında kullanılmak üzere yaygın bir şekilde bu Anlaşmanın Ek 6 olarak takılır.

Bir geçiş uygulaması elektronik olanlar, örneğin faks, e-posta vb dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile teslim edilebilir

2. Devlet, beş iş günü içerisinde başvurunun alınmasından sonra ve yazılı olarak, kabul isteme Devleti haberdar giriş noktası ve kabul öngörülen süre onaylayan veya kabul ret ve bunu bildirecektir Talep böyle ret gerekçeleri. beş iş günü içinde hiçbir cevabı varsa geçiş kabul edilmiş sayılır.

elektronik olanlar, örneğin faks, e-posta vb dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile teslim edilebilir transit uygulaması Cevap

Transit operasyon hava yoluyla gerçekleşir 3. Eğer kişi geri kabul edilecek ve olası eskortlar Havaalanı transit vize almak zorunda muaf tutulacaktır.

4. İstenilen Devletin yetkili makamları, karşılıklı istişarelerde tabi, söz konusu kişilerin gözetim ve bu amaç için uygun olanaklar sağlanması yoluyla özellikle transit işlemlerinde yardımcı olacaktır.

Kısım V

maliyetler

Madde 16

Taşıma ve transit maliyetleri
Madde 23 ve kişiler de dahil olmak üzere geri kabul edilecek kişiye geri kabul ile ilişkili maliyetleri kurtarmak için yetkili makamların haklarına halel getirmeksizin halel tüm Madde 3 (2) ve 5 (2) ya da üçüncü tarafların belirtilen taşıma maliyeti kadar bölümler altında istekleri için İstenilen Devletin sınır geçiş noktası olarak bu Anlaşma uyarınca geri kabul ve transit işlemleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ben ve Sözleşmenin II; ya kadar Anlaşma Bölüm IV altında istekleri için nihai hedef devletin sınır olarak Talep Devlet tarafından karşılanacaktır.


Bölüm VI
Veri koruma ve non-sevgi fıkra

Madde 17

Veri koruması
Böyle bir iletişim olabilir duruma göre Türkiye veya bir Üye Devletin yetkili makamları tarafından bu Anlaşmanın uygulanması için gerekli olması durumunda kişisel verilerin iletişim tek yer alacaktır. Belirli bir durumda işlenmesi ve kişisel verilerin tedavi Direktifi 95/46 / EC hükümlerine ve ulusal mevzuat, kontrolör bir Üye Devletin yetkili makam olan yerli Türk kanunlarına ve tabi olacaktır o Üye Devlet, bu Direktif uyarınca kabul edilen. Ayrıca aşağıda belirlenen esaslar uygulanır:

(A) kişisel veriler, adil ve yasalara uygun işleme tabi tutulmalıdır;

(B) kişisel veriler bu Anlaşmanın uygulanması ve daha fazla iletişim makam tarafından ne de bu amaçla uyumlu olmayan bir biçimde alıcı otorite tarafından işlenmez belirtilmiş, açık ve meşru bir amaç için toplanan gerekir;

(C) kişisel veriler, yeterli, ilgili ve onlar toplanır ve / veya daha fazla işlenmiş hangi amaç için ilgili aşırı olmamalıdır; Özellikle, kişisel verilerin yalnızca aşağıdaki ilgiliye tebliğ:

- Kişinin ayrıntılar aktarılacak (örn verilen ad ve soyadları, önceki isimleri, diğer adları / kullandığı bilinen veya takma adlar, cinsiyet, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, şimdiki ve önceki milliyet) tarafından,

- Pasaport, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi (sayı, geçerlilik süresi, veriliş tarihi, veren makam, verildiği yer),

- Dur kazaklar ve güzergahlar,

- Kişiyi tanımlamak için gerekli diğer bilgileri transfer edilecek veya bu Anlaşma uyarınca geri kabul şartlarını incelemek;

, Güncel tutulması gerekli (d) kişisel verileri, doğru olmalı ve;

(E), kişisel verileri veri toplandı ve bunun için daha fazla işlenebilecek olan amaç için gerekli olandan daha uzun Resim veri deneklerin tanımlanmasına izin veren bir şekilde tutulmalıdır;

(F) iletişim yetki ve bu veri yeterli değildir, çünkü özellikle uygun düzeltme, silinti veya işlem bu madde hükümlerine uymayan, kişisel verilerin engellenmesini sağlamak için her türlü makul adımı alacaktır alıcı makam hem ilgili, doğru, ya da işleme amacı ile ilgili olarak fazladır. Bu, herhangi bir düzeltme, silme veya diğer Tarafa engelleme bildirimini içerir;

istek üzerine (g), alıcı makam iletilen verinin ve orada elde edilen sonuçların kullanılması iletişim yetkisini bildirecektir;

(H) kişisel veriler sadece yetkili makamlara iletilebilir. diğer organlara daha fazla iletişim iletişim otoritenin önceden izin gerektirir;

(I) iletişim kuran ve alma makamları kişisel verilerin iletişim ve makbuz yazılı kaydını yapmak için bir yükümlülük altındadır.


Madde 18

Sigara sevgi fıkra
1. Bu anlaşma Üye Devletler ve Türkiye oldukları, özellikle taraf olduğu uluslararası sözleşmeler de dahil olmak üzere, uluslararası hukuktan doğan onun Birlik, hak, yükümlülük ve sorumlulukları saklı kalacaktır:

- Mültecilerin Statüsüne Dair 31 Ocak 1967 tarihli Protokol ile değişik Mültecilerin Statüsüne ilişkin 28 Temmuz 1951 tarihli Sözleşme,

- İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ilişkin 4 Avrupa Sözleşmesi Kasım 1950,

- Yapılan sığınma başvurularını incelemekle yükümlü Devleti belirleyen uluslararası sözleşmeler,

- İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Aralık 1984 10 Sözleşmesi,

- Eğer varsa, Kurulması 13 Avrupa Sözleşmesi Aralık 1955,

- Iadesi ve transit uluslararası sözleşmeler,

- Yabancı uyruklu geri kabulüne ilişkin çok taraflı uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar;

2. Tam 12 Eylül 1963 arasında bir Ortaklık kuran Anlaşmasının hükümleri tarafından sağlanan ya da yasal olarak ikamet eden ve Taraflardan birinin toprakları üzerinde çalışıyoruz olanların da dahil olmak üzere, hak ve sorumluluklarına saygı İşbu Anlaşma Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye, ek protokollerini, ilgili Ortaklık Konseyi kararlarının yanı sıra, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın ilgili içtihadı.

yasadışı dönen Üye Devletlerde ortak standartlar ve prosedürler hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile 2008/115 / EC ortaya konan 3. İşbu Anlaşmanın uygulama hakları ve geri dönüş prosedürlerinin konu olan kişilerin usul garantileri halel getirmeyecektir kalan üçüncü ülke vatandaşları [7] yasal yollara hukuki danışmanlık, bilgi, bir geri dönüş kararlarının icrası geçici olarak askıya erişim ve onların erişim konusunda özellikle.

sığınmacıların [8] alımı için ve Konsey Direktifi tarafından asgari standartları belirleyen Konsey Direktifi 2003/9 / EC sayılı tarafından sağlanan 4. İşbu Anlaşmanın uygulama sığınma başvurusunda kişiler için hak ve usul garantileri halel getirmeyecektir 2005/85 / EC sayılı verilmesi ve mülteci statüsü [9] ve sağa başta olmak üzere başvurusunun incelenmesi bekleyen Üyesi Sate kalması çekmek için Üye Devletlerde alınmasına dair asgari standartlara ilişkin.

5. İşbu Anlaşmanın uygulanmasının üçüncü ülke vatandaşlarının statüleri ile ilgili Konsey Direktifi 2003/109 / EC sayılı şartları altında verilen uzun süreli ikamet iznine sahip kişiler için hak ve usul garantileri halel getirmez.

6. İşbu Anlaşmanın uygulama Aile birleşimi hakkına ilişkin Konsey Direktifi 2003/86 / EC koşulları altında oturma izni kişiler için hak ve usul garantileri halel getirmez.

diğer resmi veya gayri resmi düzenlemeler kapsamında bir kişinin geri dönmesini engellemek İşbu Anlaşmada 7. şey yok.


Bölüm VII
Uygulama ve uygulama

Madde 19

Ortak geri kabul komitesi
1. Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın uygulanması ve yorumlanmasında karşılıklı yardım birbirlerine sağlayacaklardır. Bu amaçla, özellikle, görevi olacaktır (bundan sonra "komite" olarak anılacaktır) ortak bir geri kabul komitesi kurar:

(A) bu Anlaşmanın uygulanmasını izlemek;

(B) Bu Anlaşmanın düzgün uygulanması için gerekli düzenlemelerin uygulanması konusunda karar vermek;

(C) Madde 20 uyarınca bireysel üye devletler ve Türkiye tarafından hazırlanan uygulama Protokoller hakkında düzenli bilgi alışverişi var;

Bu Anlaşma ve Ekleri değişiklik tavsiye (d).

2. Komitenin kararları Akit Tarafların yasa gereği gerekli iç prosedürlerin takip Akit Taraflar üzerinde bağlayıcı olacaktır.

3. Komite, Türkiye ve Birlik temsilcileri tarafından oluşacaktır; Birlik, Üye Devletler uzmanları tarafından destekli Komisyon tarafından temsil edilecektir.

4. Komite Akit Taraflardan birinin talebi üzerine gerekli hallerde toplanır.

5. Komite prosedürleri kurallarını tespit edecektir.


Madde 20

Protokoller uygulanması
bir Üye Devlet veya Türkiye, Türkiye ve bir Üye Devletin talebi üzerine 1. Bir -ecek uygulama Protokolü, diğerlerinin yanı sıra hazırlar, kapak kuralları üzerine:

(A) Yetkili makamlar, sınır geçiş noktaları ve temas noktalarının değişimi tanımı;

(B) üçüncü ülke vatandaşları ve eskort eşliğinde vatansız kişilerin transit dahil eşlik getiri, koşulları;

(C) anlamına gelir ve bu anlaşmanın 4 eklerinde 1'de listelenen edilenlere ek belgeler;

(D) hızlandırılmış prosedür altında geri kabul yöntemleri;

(E) görüşmeler için prosedür.

2. Bu maddenin 1. fıkrasında atıfta bulunulan uygulama Protokoller Madde 19 de belirtilen geri kabul komitesi, tebliğ edildikten sonra yürürlüğe girer.

3. Türkiye Türkiye'ye uygulanması pratik fizibilite ikincisi ve konunun talebi üzerine diğer herhangi bir Üye Devlet ile olan ilişkilerinde de bir Üye Devlet ile hazırlanmış bir uygulama Protokolün herhangi bir hükmünü uygulamak için kabul eder.

Üye Devletler bu Üye Devletler'e uygulanması pratik fizibilite ikincisi ve konunun talebi üzerine, Türkiye ve aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerinde herhangi bir diğer Üye Devlet arasında hazırlanan bir uygulama Protokolün herhangi bir hükmünü uygulamak için kabul eder.

Madde 21

İki taraflı geri kabul anlaşmaları veya Üye Devletlerin düzenlemeleri İlişkisi
Madde 24 saklı kalmak kaydıyla (3), ya da, Madde 20 uyarınca, bireysel üye ülkeler arasında söylenebilir edilmiştir izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin yasal olarak bağlayıcı herhangi enstrümanın hükümlerine göre önceliğe işbu Anlaşmanın hükümleri Türkiye, bugüne kadar ikinci hükümleri bu Sözleşmenin ile uyumsuz olarak.


Bölüm VIII
Nihai hükümler

Madde 22

Ülkesel uygulama
Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma o ve Antlaşmanın 355 52. Maddesinde tanımlandığı gibi, bu maddenin 2. fıkrasında için 1. Konu, toprakları için geçerli olacaktır bu Anlaşma Avrupa Birliği Antlaşması, uygulanabilir ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarına.

2. Bu Anlaşma Danimarka Krallığı toprakları için geçerli olmayacaktır.


Madde 23

Teknik destek
Her iki taraf da, Türkiye ile Birlik arasındaki göç akımlarını yönetmek için ortak sorumluluk, dayanışma ve eşit ortaklık ilkelerine dayanan bu anlaşmayı uygulamak için kabul eder.

Bu bağlamda, Birlik teknik destek takılı ortak bildiride uyarınca bu Anlaşmanın uygulanması Türkiye'yi desteklemek amacıyla mevcut mali kaynakların yapmaya kararlıdır. Bunu yaparken, dikkat kurum ve kapasite artırımına özellikle ayrılacaktır. Böyle bir destek ortaklaşa Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından kabul mevcut ve gelecekteki öncelikleri bağlamında sağlanacaktır.

Madde 24

Kuvvet, süresi ve feshi girmesi
1. Bu Anlaşma onaylanacak veya ilgili prosedürlere uygun olarak Akit Taraflarca onaylanacaktır.

Bu maddenin maddesinin 3. fıkrasına 2. Konu, bu Anlaşma, Akit Taraflar, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirdikleri tarihi takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir .

3. Madde 4 ve bu Anlaşmanın 6 belirlenen yükümlülükler sadece tarih, bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen üç yıl sonra yürürlüğe girecektir. Bu üç yıllık dönemde, sadece Türkiye'nin geri kabul ikili antlaşmaları veya düzenlemeler imzaladığı üçüncü ülkelerden gelen kişileri ve vatandaşlarını vatansız uygulanır. Bu üç yıllık dönemde, bireysel Üye Devletler ve Türkiye arasındaki ikili geri kabul anlaşmalarının mevcut onların ilgili bölümlerinde geçerli olmaya devam eder.

4. Bu Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir.

5. Her bir Akit Taraf resmen diğer Akit Tarafa bildirmek suretiyle bu Anlaşmayı fesh edebilir. Bu Anlaşma, bu bildirim tarihinden altı ay sonra yürürlükten kalkar.


Madde 25
Ekler - Deklerasyonlar - Belgeler

**********************************************************************************

Madde :25 
EKLER - DEKLERASYONLAR - BELGELER


Bulgarca nüsha halinde yıl iki bin on yılında ........... arasında ........ gününde ............ yapılır, Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Estonyaca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Letonca, Litvanca, Malta, Polonya, Portekiz, Romence, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe dillerinde, bu metinlerin her biri olma eşit derecede geçerli.
Avrupa Birliği'nin || Türkiye Cumhuriyeti Adına
(...) || (...)

EK 1

Belgelerin sunumu ortak liste milliyet kanıtı olarak kabul edilir

(Madde 3 (1), 5 (1) ve 9 (1))
Nerede İstenilen Devlet, Üye Devletler veya Türkiye ya biridir:
- Her türlü pasaport
- İstenen Devlet tarafından verilen laissez-passer,
- (Geçici ve geçici olanlar dahil) her türlü kimlik kartları,
- Askerlik kitapları ve askeri kimlik kartları,
- Denizci kayıt defterleri ve Skippers 'hizmet kartları,
- Vatandaşlık belgesi ve söz ya da açıkça vatandaşlığını gösteren diğer resmi belgeler,

Nerede İstenilen Devlet Türkiye'dir:
- Vize Bilgi Sistemi [10] yürütülen bir arama sonucunda kimlik teyidi,
- Üye Devletler Vize Bilgi Sistemi kullanılarak değil durumunda, pozitif tanımlama bu Üye Devletlerin vize başvuru kayıtlarından kurdu.

EK 2

Milliyet ilk bakışta kanıt olarak kabul edilir sunum hangi belgelerin ortak liste

(Madde 3 (1), 5 (1) ve 9 (2))
- Bu Anlaşmanın Ek 1'de yer alan belgelerden herhangi birinin fotokopisi,
- Bunların ehliyetler veya fotokopisi,
- Bunların doğum belgesi veya fotokopisi,
- Bunların şirket kimlik kartları veya fotokopisi,
- Tanıkların ifadeleri yazılı hesap,
- Resmi test sonucu vasıtasıyla da dahil olmak üzere, kendisine tarafından konuşulan ilgili kişinin ve dile göre yapılan açıklamalara yazılı hesap,
- Pasaport yerine yetkililer tarafından verilen resimlerle belgeler dahil olmak üzere ilgili kişinin milliyetini kurmak için yardımcı olabilecek başka bir belge
- Ek geçerlilik süresi doldu 1'de belgeler,
- Doğru bilgi, diğer Tarafın resmi makamlar tarafından sağlanan ve teyit

EK 3

Üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin geri kabul koşulları kanıtı olarak kabul edilir belgelerin ortak liste

(Madde 4 (1), 6 (1) ve 10 (1))
- Talep Devlet tarafından verilen vize ve / veya ikamet izni,
- Giriş / çıkış damgaları veya kişi, ilgili veya giriş / çıkış diğer delillerin tahrif edilmiş bir seyahat belgesi de dahil olmak üzere seyahat belgesi benzer ciro (örneğin fotoğraf),
- Belgeler, her türlü sertifika ve faturaları (örneğin otel faturaları, doktorlar / diş hekimleri için randevu kartları, kamu / özel kurum, araç kiralama anlaşmaları, kredi kartı makbuzları vb giriş kartları) açıkça ilgili kişinin topraklarında kaldı olduğunu göstermektedir İstenilen Devlet,
-, Bilet ve / veya varlığı ve Talep Devletin topraklarında ilgili kişinin güzergah göstermek hava, tren, otobüs ya da tekne geçişleri yolcu listelerini adlı
- İlgili kişi kurye veya seyahat acentesi hizmetlerini kullanan gösteren bilgiler,
- Kişiye tanıklık edebilirsiniz sınır yetki personel ve diğer tanıklar tarafından özellikle yaptığı açıklamalarda, resmi yazılı hesap, sınır kapısı üzere noter
- Adli veya idari işlemlerde ilgili kişinin bir ifadenin yazılı resmi hesap.

EK 4

Üçüncü ülke vatandaşlarının ve vatansız kişilerin geri kabul koşullarının varışta kanıt olarak kabul edilir belgelerin ortak liste

(Madde 4 (1), 6 (1) ve 10 (2))
- İlgili kişi o Devletin topraklarına girdikten sonra ele edildiği altında, ilgili yerin Talep Devletin makamları ve koşullar tarafından verilen tanımı;
- Uluslararası örgüt (örneğin BMMYK) tarafından sağlanan edilmiş bir kişinin kimliği ve / veya kalmak ile ilgili bilgiler;
- Raporlar / aile üyeleri, seyahat arkadaşları, vs ile bilgi teyidi .;
- İlgili kişinin beyanı dikkate yazılı.

EK 5

|| [TC Amblemi] ||
|| .................................................. ............ ............ || .................................................. ...............…….. (Yer ve zaman)

|| (Yetki talebinde belirlenmesi) ||
Referans: .............................................……… ......
için
.................................................. ... .......... ... ||
................................................ .. .......... ... ........................................... ........... ............ (talepte bulunulan 

Makamın belirlenmesi) ||

q ACCELERATED USULÜ (Madde 7 (4))
q RÖPORTAJ İSTEĞİ (Madde 9 (3))
izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasında ........... Anlaşması'nın 8. maddesi uyarınca GERİ KABUL UYGULAMASI

 Kişisel 
1. Tam adı (soyadı altı çizili) ayrıntıları: ..................................... ...................... 
2. Kızlık soyadı: ........... ................................................ ...... .............................. 
3. Doğum tarihi ve yeri: ................................ ........................... || Fotoğraf

4. Cinsiyet ve fiziksel açıklaması (yükseklik, gözlerin rengi, ayırt edici işaretleri vs.):
………………………………………………………………………………...................………………….

5. Ayrıca (daha önce bilinen hangi kullanılan isimler, diğer adları / veya diğer adlar) olarak bilinen:
..............................................................................................................………..................………………….

6. Vatandaşlık ve dil:
............................................................................................................………...................………………

7. Medeni hali: Dul ð ð ð evli bekar ð boşanmış
Eğer evli: eşin adı ................................................................................................................………...................
İsimler ve çocukların yaşı (varsa) ................................................................................................................

İstenilen Devlet 8. Son adres:

.................................................................................................................................................................................

Eş B. Kişisel Bilgileri (Eğer uygunsa)

1. Tam adı (soyadı altı çizili): ..................................................................................................................................................................................

2. Kızlık soyadı: ..................................................................................................................................................................................

3. Doğum tarihi ve yeri: ..................................................................................................................................................................................

4. Cinsiyet ve fiziksel açıklaması (yükseklik, gözlerin rengi, ayırt edici işaretleri vs.): ..................................................................................................................................................................................

5. Ayrıca (daha önce bilinen hangi kullanılan isimler, diğer adları / veya diğer adlar) olarak bilinen: ...................................................................................................................................................................................

6. Vatandaşlık ve dil: ...................................................................................................................................................................................

Çocukların C. Kişisel Bilgileri (Eğer uygunsa)

1. Tam adı (soyadı altı çizili): ...................................................................................................................................................................................

2. Doğum tarihi ve yeri: ..................................................................................................................................................................................

3. Cinsiyet ve fiziksel açıklaması (yükseklik, gözlerin rengi, ayırt edici işaretleri vs.): …………………………………………………………………………………………...................………………….

4. Vatandaşlık ve dil: …………………………………………………………………………………………...................………………….

devralana ilgili D. Özel durumlar

Sağlık 
1. Devlet
(Özel tıbbi bakım gibi olası referans; bulaşıcı hastalık Latince adı):

özellikle tehlikeli kişi 

2. Gösterge
(Örneğin ciddi bir suç şüphesi, saldırgan davranış):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

kanıt E. gelir ekli

1. ................................................ ................. ............ (Pasaport No) || .................................................. .................... ............ (tarih ve konunun yeri)

...... ................................................ ................. ............ (makam) || .................................................. .......
(son kullanma tarihi)

2. ................................................ ................. ............ (Kimlik No) || .................................................. ....
(tarih ve konunun yeri)

... ................................................. ................... ............ (makam) || .................................................. .......
(son kullanma tarihi)

3. ................................................ ................. ............ (lisans No. Sürüş) || ............................................
(tarih ve konunun yeri)

... ................................................. ................... ............ (makam) || .................................................. .......
(son kullanma tarihi)

4. ................................................ ................. ............ (Diğer resmi belge No.) || ...............................
(tarih ve konunun yeri)

... ................................................. ................... ............ (makam) || ..........................................................
(son kullanma tarihi)

F. Gözlemler

....................................................................................................................................................................……………

(İmza) (Mühür / damgası)

EK 6

|| [TC Amblemi] ||

|| .................................................. ............ ............ || .................................................. ...............…….. 
(Yer ve zaman)

|| (Yetki talebinde belirlenmesi) ||

Referans: .............................................……… ......
için
.................................................. ... .......... ... ||

 (talepte bulunulan makamın belirlenmesi) ||

izinsiz ikamet eden kişilerin geri kabulüne ilişkin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ........... Anlaşmasının 15 inci maddesi uyarınca TRANSİT UYGULAMASI

A. Kişisel 
1. Tam adı (soyadı altı çizili) ayrıntıları: ..................................... ...................... .................................... 
2. Kızlık soyadı: ........... ................................................ ...... .............................. 
3. Doğum tarihi ve yeri: ................................ ........................... .................................... || Fotoğraf

4. Cinsiyet ve fiziksel açıklaması (yükseklik, gözlerin rengi, ayırt edici işaretleri vs.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

6. Ayrıca (daha önce bilinen hangi kullanılan isimler, diğer adları / veya diğer adlar) olarak bilinen:

…………………………………………………………………………………………...................………………….

7. Vatandaşlık ve dil:

…………………………………………………………………………………………...................………………….

8. türü ve seyahat belgesi sayısı:
…………………………………………………………………………………………...................………………….


B. Transit operasyonu transit 

1. Tür
hava ile Q || karadan q || deniz yoluyla q
Nihai hedef 

2. Devlet
………………………………………………………………………………………….................transit 

3. Olası diğer Devletler
…………………………………………………………………………………………...................……

4. Önerilen sınır geçiş noktası, tarih, transfer ve olası eskort zamanı
başka herhangi bir geçiş Devlette ve nihai hedef Devlet (Madde 14 fıkra 2) garanti 

5. Kabul
q evet || q yok
transit bir ret herhangi bir nedenle 

6. Bilgi (Madde 14 Paragraf 3)
q evet || q yok

C. Gözlemler

…………………………………………………………………………………………...................………………….

(İmza) (Mühür / damgası)

Vize politikası alanında işbirliği hakkında Ortak Bildiri :

Akit Taraflar, ayrıca Avrupa Birliği Şubat 2009 19 tarihli Adalet Divanı kararının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ile başlayan, insanlar kişileri insanları teşvik etmek amacıyla, vize politikası ve ilgili alanlarda alanında işbirliğini güçlendirmek durumunda hiçbir C-228, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık kuran Anlaşmaya ekli 23 Kasım 1970 tarihli katma Protokolün dayalı / 06 Mehmet Soysal, Almanya ve Türk Servis sağlayıcıların haklarına ilişkin diğer ilgili kararları v İbrahim Savatlı.

Madde 7 Ortak Deklarasyon (1)

Taraflar Talep Devlete geri kabul başvuruda ise "doğrudan menşe ülkeye Madde 4 ve 6'da anılan bir kişi geri dönmek için her türlü çabayı" göstermek için, Talep Eden Devlet, aynı zamanda sunmalıdır katılıyorum menşe ülkeye de bir geri kabul uygulamasıdır. İstenilen Devlet, Madde 11 (2) 'de belirtilen süreler içerisinde cevap vereceklerdir. geri kabul uygulamasına olumlu yanıt arada menşe ülkeden alınmışsa Talep Eden Devlet Talep Devlet bildirir. Söz konusu kişinin menşe ülke tespit edilemedi ve bu nedenle bir geri kabul uygulama menşe ülkeye teslim edilemedi hallerinde, bu durumun nedenleri Talep sunulacaktır geri kabul uygulamasında belirtilmelidir Devlet.

Teknik destek Ortak Deklarasyon

Türkiye ve Avrupa Birliği göç akımlarının yönetilmesi ortak zorluğa ve özellikle düzensiz göçün mücadele aralarındaki işbirliğini yoğunlaştırmaya kabul ediyorum. Böyle yaparak, Türkiye ve Avrupa Birliği uluslararası yük paylaşımı, dayanışma, ortak sorumluluk ve ortak anlayış bağlılıklarını ifade edecektir.

Bu işbirliği hesap coğrafi gerçekleri içine almak ve müzakere aday ülke olarak Türkiye'nin çabalarına üzerine inşa edilecek. Ayrıca, hesap Konsey Kararı Türkiye Cumhuriyeti ile Katılım Ortaklığı'nın kapsadığı ilkeler, öncelikler ve koşullara Şubat 2008 18 2008/157 / EC sayılı önünde olacak ve AB müktesebatının Üstlenilmesine, en çok Türkiye'nin 2008 Ulusal Programı Türkiye bu kabul ve Avrupa Birliği'ne katılımdan sonra bu alanda tam AB müktesebatının uygulanması için hazırlanmıştır.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği, bu Anlaşmanın uygulanması Türkiye'yi desteklemek amacıyla kullanılabilir güçlendirilmiş mali yardım yapmaya kararlıdır.

Bunu yaparken, dikkat girme kalan ve topraklarını yanı sıra yakalanan düzensiz göçmenlerin için resepsiyon kapasitesini çıkmadan düzensiz göçmenlerin önlemek için Türkiye'nin kapasitesini artırmak için kurum ve kapasite artırımı özellikle ödenecektir. Bu yoluyla sağlanabilir diğerleri arasında, AB'nin dış yardım düzenleyen mevcut kurallar tam saygı içinde eğitim faaliyetlerine sınır gözetim ekipmanları, kabul merkezleri ve sınır polisi yapılarının kurulması ve destek satın alma.

entegre sınır yönetimi ve göç alanında bir sektör destek programı da dahil olmak üzere bu Anlaşma, AB mali yardımı, sürekli tam ve etkin uygulanmasını desteklemek amacıyla, 2013 ötesinde, Türk makamları ile birlikte tanımlanacak usullere göre geliştirilmiş ve olacak içinde ve bir sonraki AB mali perspektifleri doğrultusunda.

Danimarka ilişkin Ortak Deklarasyon

Akit Taraflar, bu Anlaşma Danimarka Krallığı toprakları için geçerli değildir unutmayın, ne de Danimarka Krallığı vatandaşlarına alır. Bu gibi durumlarda Türkiye ve Danimarka bu Anlaşmanın aynı anlamda geri kabul anlaşmasını tamamlamak olduğunu uygundur.

İzlanda ve Norveç ile ilgili Ortak Bildiri

Akit Taraflar, özellikle Schengen müktesebatının uygulanması, uygulama ve geliştirme ile bu ülkelerin dernek ilişkin 18 May 1999 Anlaşma gereği, Avrupa Birliği ve İzlanda ve Norveç arasındaki yakın ilişki dikkat ediniz. gibi durumlarda Türkiye bu Anlaşmanın aynı anlamda İzlanda ve Norveç ile geri kabul anlaşması sonucuna varmıştır uygundur.

İsviçre ile ilgili Ortak Deklarasyon

Akit Taraflar, Avrupa Birliği ve İsviçre arasındaki yakın ilişki dikkat, özellikle de içinde Mart 2008 1 tarihinde yürürlüğe giren Schengen müktesebatının uygulanması, uygulama ve geliştirme ile İsviçre arasındaki ilişkiyi ilişkin Anlaşma gereği koşullar Türkiye'nin bu Anlaşmanın aynı anlamda İsviçre ile bir geri kabul anlaşması sonucuna varmıştır uygundur.

Liechtenstein Prensliği ilişkin Ortak Deklarasyon

Akit Taraflar, özellikle tarihinde yürürlüğe giren Schengen müktesebatının uygulanması, uygulama ve geliştirme ile Liechtenstein Prensliği dernek ilişkin Anlaşma gereği Avrupa Birliği ve Liechtenstein Prensliği arasındaki yakın ilişki dikkat Bu gibi durumlarda 19 Aralık 2011. Türkiye'nin bu Anlaşmanın aynı anlamda Liechtenstein Prensliği ile bir geri kabul anlaşması sonucuna varmıştır uygundur.

[10] Yönetmelik (EC) (VIS) Vize Bilgi Sistemi ile ilgili Temmuz 2008 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve 9 Konseyi'nin No 767/2008 ve kısa kalmak vizesiyle Üye Devletler arasındaki veri alışverişi (VIS Yönetmelik), OJ L 218, 2008/08/13, s. 60.


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder