25 Mayıs 2019 Cumartesi

İstanbul BB Başkan seçim iptali kararı-2
İSTANBUL BB BAŞKAN SEÇİMİNİN GEREKÇELİ İPTAL KARARI-2

AKP nin İtirazlarına karşı alınan ara kararlar :

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
          İtiraz konularını incelemek üzere 23/04/2019 tarihinde toplanan Yüksek Seçim Kurulu;
              I) 23/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO. ARA KARARI İLE;
1- İtiraz dilekçelerinde;
a)            2732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine, 
b)            Ölen 1229 kişi yerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-2) bu kişilerin yerine başka kişilerce oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,  
c)             Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan 10290 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-3) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine, 
d)            31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında kasıtlı suçtan hükümlü olarak bulunan 5287 kişinin kayıtlı olduğu sandık seçmen listesinde yerlerine oy kullanıldığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-4) bu kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine, 
e)             31/03/2019 tarihinde ceza infaz kurumlarında tutuklu ve taksirli suçtan hükümlü olarak bulunan ve yerleşim yeri cezaevi olarak gösterilen 236 kişinin ceza infaz kurumlarında oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-5) bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine, 
2 -a) Zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21.358 seçmenin, 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce haklarında (TMK 405. ve 406. maddelere göre) kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığının, ikametgâhlarının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinden sorularak varsa ilgili mahkemelerden temin edilmek suretiyle tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
b) 2-(a) bendinde belirtilen ve haklarında kısıtlılık kararı olanların, seçmen
listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, tutanağın Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,  
3) KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerin oy verme hakları olduğundan bu konuda araştırma yapılmasına gerek olmadığına, 
4- 6.539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13.084 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddia edildiğinden;
a)            298 sayılı Kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerinin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine, 
b)            Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,
c)             KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılan 12 kişinin (Ek-6) sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu kamu görevlisi olarak görevlendirildikleri iddia edildiğinden, adı geçenlerin nasıl görevlendirildiğinin ilgili ilçe seçim kurullarından sorulmasına,
5- Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine, 
II)             KURULUMUZUN 26/04/2019 TARİHLİ, 267383 MUH. NO.LU EK ARA KARARI İLE;
25/04/2019 tarihli dilekçe ekinde bildirilen listedeki kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmekle, ilçe seçim kurulları ve sandıklara göre tasnif edilen (Ek-1) seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilerek, oy kullanmış iseler kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı (TMK 405-406) varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla birlikte Kurulumuza gönderilmesinin ilgili ilçe seçim kurullarından istenilmesine,
Ara kararı gereklerinin beş (5) gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine, karar verilmiştir. 


Bizi Takip Edin

Share

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder